ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਓਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ?

0
197
Some Facts About FUE Hair Transplant

  ENQUIRY FORM

  ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ਼ ਹੋਣ ਲਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 100 ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਦੇ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ੁਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣੋ 

  ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ(assessment) ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ(pieces of information)ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ(specific requirements) ਅਲਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

  • ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ:
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੋ।
  • ਦਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
  • ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ:
  • ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ।
  •  ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ    

            ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਤਹੀ ਇਲਾਜ, ਆਦਿ)।

  • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ:
  • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ (ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ)।
  • ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ:
  • ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਕ:
  • ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
  • ਉਮੀਦਾਂ:
  • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ।
  • ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
  • ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ:
  • ਸਰਜਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਦਾਨੀ(available donor) ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ(quality)ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ(quantity) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ(abnormalities)ਲਈ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਓ ।
  • ਫੋਟੋਆਂ:
  • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ:
  • ਕੁਝ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਸਲਾਹ:
  • ਪ੍ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰੋ।

  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਲਾਜ(customized treatment) ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

  ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :- 

  • ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮੇਰੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ?    

  ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਲ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਸੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ 

  •  ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ
  •  ਸਥਾਈ ਹੱਲ
  •  ਬਿਹਤਰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
  •  ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੇਅਰਲਾਈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
  •  ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
  • ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ – ਰੰਗ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। 

  ਹੋਰ ਬੇਥਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਐਸ ਜੀ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।